Den syn som mötte mig när jag kom hem idag skapade ett myrkaos i huvudet på mig. Kommer marken att rämna? Finns det guld under vårt hus? Försöker Danmark kartlägga Sverige inför ett övertagande? Eller är det kanske så att vissa människor bara är konstiga?

Som ni ser så vågade jag inte ens gå ur huset för att föreviga detta konstiga… Upp hissades en tyngd, duns ner på marken, flytt en meter framåt och så samma sak igen. Jag vet inte vad jag ska tro. Om dansken vill inta vårt land så har de både missuppfattat var slottet ligger (även om en del av våra vänner tycker att vi bor i ett slott) och att kungen faktiskt inte har så mycket att säga till om. Nej, för min egen trygghets skull så gissar jag att de på något sätt mäter något som har med marken att göra, rätta mig gärna om jag har fel!

Och så på “allmän” begäran några foto på vårt lusthus!